Lejebetingelser


Lejebetingelser:

Ved leje/booking af huset laves en lejekontrakt. Såfremt udlejer ikke har modtaget en underskrevet aftale senest 8 dage efter aftaleindgåelse, og depositum ikke er betalt til udlejer eller indbetalt på konto nr. 9330-0002716259 eller Mobile Pay 81778, kan lejemålet ikke betragtes som gyldigt.

Der udlejes IKKE til ungdomsfester. Man skal være over 25 år for at leje forsamlingshuset.

Depositum:

Ved kontraktunderskrivelse betales et depositum på 600 kr.

Ved udlevering af nøglen betales ved døgnudlejning yderligere et depositum på 6.000 kr for privat fest og andre arrangementer.

Depositum kan betales kontant eller ved indsættelse på konto: 9330-0002716259 eller til Mobile Pay 81778 (kvittering skal fremvises). Husk indbetaling af depositum inden nøglen kan udleveres!!

En repræsentant for huset modtager nøglen dagen efter festen, og der foretages en foreløbig gennemgang af huset. Senest efter 14 dage foretages endelig afregning og evt. overskud af indbetalt depositum tilbagebetales.

Den person, der underskriver lejeaftalen, er erstatningspligtig for enhver skade, der i forbindelse med lejemålet forvoldes på Hørninghus og dets omgivelser. Der henvises til: Bruger- og Ordensreglement inkl. prisliste.

Leje for 1 døgn er som udgangspunkt fra kl. 12.00 til kl. 10.00 næste dag.

Prisen for leje af Hørninghus dækker leje af lokaler, borde, stole, vand, varme og el. Efter behov kan desuden lejes: duge, service og bestik (op til 150 personer).

Herudover kan også lejes: bar, projektor og andet AV-udstyr.

Langgade 52A | Hørning | 8960 Randers SØ | Tlf. 61 66 28 75