Bestyrelsen


Bestyrelsen består af følgende:

Aage Mathiesen, Ternevej 3, Hørning, 8960 Randers SØ, formand.

Jeppe Beier Abildgaard, Rodenlund 13, 8960 Randers SØ, næstformand.

Jens Bruun, Langgade 39, Hørning, 8960 Randers SØ, kasserer.

Christian Marker, Drosselvej 1, Hørning, 8960 Randers SØ.

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet for Hørninghus består af følgende foreninger, som er repræsenteret ved de nævnte personer:

Hørning og Omegns Forsamlingshus og Borgerforening:

Carl Brask, Lundvej 10, Lund, 8960 Randers SØ.

Ann-Britt Bernberg, Gundestrupvej 6, Hørning, 8960 Randers SØ.

Hørning Gymnastikforening:

Eva Brask

Mikael Bach

Støtteforeningen for Hørning Gymnastikforening:

Hans Jørn Birch Ternevej 4, Hørning, 8960 Randers SØ.

Steen Jensen, Boghvedevej 9, Randers, 8930 Randers NV.

Langgade 52A | Hørning | 8960 Randers SØ | Tlf. 61 66 28 75